RENDER.RU

Планета бурь

preview Планета бурь Фантастика
3D Фрактальная графика Формула для Mandelbulb 3D Mandelbulb3Dv18{ g.....u1...WH...Y/...2M...kk83ob4pF3.X8MbZ00P01E5syjLIkC1.IX7tGA9ICtzcd/.B1LAD/k ................................Q9zSkxu7j.2........Y./.........E.......UF/2...wD ...Uz6/...UqK....w.0/.....EEN...38...2E4.....ot.Wqmlp5kD/w......m9dg1/.........w //EnAnAD12..62.........A./.................................3/oAnAr1...sD...../.. .w1...sDdCf2Y4taCvHHbN36dhQ8zAdWmY/mT7njsEtBDVznpw9k2sknjTB2z8FFD.XfebkjDNm1jZhC JwvnQrJU.ASAzMjaNwursXmDU.....28cH..uQ3.......kD.2....sD..G.0................... .............oAnAt1...sD....zw1.........................................1/...k1. .....83iyz1.....2....IWqO5Es..E......w/....E....t.....8...U9....Y....Mpm.....8zW ...U.G9hoWlRpWiSPI7hjKjl7/U6.EF.zzBUaL5Ua27fWFzj6.s2Q7vonzH..0.......E.6m6EvWq1. .IY7joCCJ.2.pNQSpDJ6.BEAhpopSO0E//V0.wzzz1..R8Zc4xRczuFbG7eFT5uD/.........EE.c.. zzzz............z1..........wAID6wzrz42.8.kzzzD..gvVHRliNw18R8Zc4xRcz........... //U0.wzzz1..R8Zc4xRcz0EbG7eFT5uD.A7Kl3Dkzz1...2Ik..bQu..qSUOeJ/.kVbA.Md2D0bC.6LJ s.UWU6LJs.kXkd1.u4oGpw/.sgG5.QnKsgG5.gIBT..erhIBT..Cfo/.ch5Cfo/.9Jn5.YOT9Jn5.Un8 R.kzzVn8R.kGpw/...k0ph..ge0cU08.7J3cU08.oz5cU08.qsWOkR4......................... E....AU2V2.A....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4... .ok.1Ak.0..........wz...................kz1..................................... ........................EzXNaNaNaNatz........................................... .....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/.S...P.E4..................... .....MU/4MU/4........AnAnAnAnAzD..........2........wz.........zD.......UK/2..... ................................................................................ ................................I....E/...U0....13aPoxaQ7NoI.sKG4B3.gJKOY/...... ................4MU/4MU/..................InAnAnAngzzcNaNaNaNazD........kz1..... ...7./........................................................................yD ........Uz1........sz.........yD............}
516 0 850 16
5
2019-05-02
Это левел-ап, поздравляю!
2019-05-02
Роман ЦапикЭто левел-ап, поздравляю!
Спасибо большое!
2019-05-04
Здорово! Загадочные миры
2019-05-04
Фрактальные манипуляции,формула для...формула для...???А я точно на рендер.ру попал!?...Молодец,однозначно молодец!!!
2019-05-05
simon310Здорово! Загадочные миры

Спасибо большое!
RENDER.RU