Render.ru

полноцветная печать 3х6

#1
Кто знает что нибудь о допечатной подготовке файла, полноцвета 3х6. Расскажите пожалуйста. И что такое подлинкованное изображение.
 
#2
Linkobanoe izobrazhenie - eto izobrazhenie ne naxodasheesea neposredstvenno v fayle (embeded) a iduzhee otdelnim faylom. V osnovnom linkujut rastrovie izobrazhenija v vektornom fayle... No nichego tepbe ne pomeshaet soxranit' fayl kak embeded - no tolko togda on vesit' budet na poraokj bolshe.. A podgotvka - smotra gde i kak budete pechatsa..
 
Сверху